Andraševečka 7
+385 95 911 3601

OFFSET TISAK

Offset je posredna (indirektna) tehnika tiska koja se zbog jednostavnosti procesa pripreme i visoke kvalitete otiska u današnje vrijeme koristi za veće naklade (što je naklada veća cijena po otisku je manja). Materijali koje se koriste u takvoj vrsti tiska su najčešće papir, polukarton i karton.

Princip rada offset tiska je da se na offset ploču (najčešće alumijnsku) premazanu fotoosjetljivim slojem snima, tj. osvijetli forma koja je u pozitivu (isprintana na prozirnoj foliji), te se razvijanjem odnosno ispiranjem osvijetljenog dijela ploče dobije tiskovna forma.

Danas se najčešće koristi CTP tehnika (Computer to Plate). Tom tehnologijom se zaobilazi fizička tiskovna forma (prozirna folija), te se ona direktno „snima“ s kompjutera na ploču što ubrzava sam proces pripreme ploče za tisak i takva ploča ima bolju kvalitetu snimljene forme.

Nakon tog procesa, dio ploče koji je prethodno bio osvijetljen ima sposobnost hidrofilnosti (prihvaćanje vode) i oleofobnosti (odbijanje boje), a dio ploče (forma koja se tiska) koji nije bio osvijetljen ima sposobnost hidrofobnosti (odbijanje vode) i sposobnost oleofilnosti (prihvaćanje boje).

Za vlaženje ploče najčešće se koristi mješavina demineralizirane vode, dodatak minerala koji utječu na tvrdoću/provodljivost vode, pufer koji utječe na Ph vrijednost vode, te izopropilni alkohol koji poboljšava viskoznost sredstva za vlaženje. Ti omjeri moraju biti precizno izmjereni jer oni direktno utječu na kvalitetu otiska.

Stroj za offset tisak se sastoji od dijela za ulaganje, gdje se papir navodi transportnim mehanizmom na čeonu i bočnu marku što osigurava veliku preciznost pri pozicioniranju tiskovne forme na arku.

Nakon toga arak ulazi u tiskovnu jedinicu (može biti jedna, pa sve do deset takvih jedinica) koja se sastoji od sustava za vlaženje i sustava za nanos boje, cilindar na kojem se nalazi ploča, cilindar na kojem se nalazi guma, te tiskovni cilindar.

Sustav za vlaženje nanosi vodu na onaj dio ploče koji je osvijetljen, a sustav za bojenje na dio tiskovne forme koji nije bio osvijetljen tj. na onaj koji želimo otisnuti. Forma na koju se primila boja se preslikava na gumu, te prolaskom arka između gume i tiskovnog cilindra nastaje otisak (u ovoj indirektnoj/posrednoj tehnici tiska).

U segmentu nanosa vode za vlaženje i boje na ploču, a u svrhu dobivanja što kvalitetnijeg otiska, mora se težiti ravnotežnom odnosu vode i boje. Nakon što je arak otisnut preko mehanizma za izlaganje, dolazi do stola za izlaganje.

Da bi dobili otisak u boji na offsetu se koriste procesne boje C (cyan), M (magenta),Y (yellow) i K (black). Željeni spektar boja otiska dobiva se s odgovarajućim kombinacijama sitnih i krupnih točkica četveroslojnog tiska. Taj sustav tiska se koristi za izradu visokokvalitetnih brošura, časopisa, letaka itd.

Postoje i posebne (specijalne) boje koje se zovu Pantone Matching System (PMS) ili kako ih još zovemo spot boje.

Nastale su iz potrebe za zaštitom jedinstvenog vizualnog identiteta svakog pojedinačnog branda (primjerice boja loga branda). PMS/spot se najčešće koristi za tisakkorporativnih materijala kao što su memorandumi, podsjetnice, koverte i sl., gdje je u prvom planu upravo vizualni identitet.

Za razliku od CMYK sistema koji se nanosi u slojevima, PMS boje se nanose u jednom sloju i prije uporabe miješaju se po točno definiranom receptu koji je jedinstven za svaku šifru PMS boje. Stoga treba znati da nije moguća svaka konverzija PMS boje u CMYK.

Za kontrolu otisnutog arka koriste se više vizualnih pomoćnih oznaka, a svaka od njih ima svoju ulogu na arku. Križići daju informaciju koliko se dobro i precizno preklapa forma. Linije za rezanje prikazuju mjesto gdje se forma reže. Kontrolni klin daje informaciju o nanosu boje na arku. Ovo su samo osnovni pomoćni prikazi koji bi se trebali nalaziti na svakom arku.

Veliku ulogu u offset tisku ima denzitometar, mjerni instrument za očitavanje nanosa boje na kontrolnom klinu koji se nalazi na arku. Za CMYK postoje unaprijed definirane vrijednosti u skladu s međunarodnim certifikatom ISO 12647, pa denzitometar omogućuje replikaciju istog posla bez veće promjene u bojama gotovog materijala.