Andraševečka 7
+385 95 911 3601
Upute za pripremu za tisak

Svima nam je cilj dobiti proizvod s kojim ćete prvenstveno Vi, naši kupci, biti zadovoljni, a time i mi. S toga smo Vam pripremili kratke upute koje će i i Vama i nama olakšati komunikaciju te omogućiti da unaprijed svi znamo kakav ćemo proizvod na kraju dobiti. Pridržavanjem navedenih uputa jamčimo Vam da ćete dobiti toćno ono što želite, bez problema, bez neizvjesnosti.

1. Dokument za tisak treba slati kao kompozitni PDF (press quality) – puno je pouzdanije raditi PDF preko Acrobat Distillera nego kao “Save As PDF” iz bilo kojeg programa (Illustrator, InDesign,itd…)

2. Konačna priprema za tisak mora biti u CMYK modu, s tim da priprema može sadržavati i posebne SPOT boje (Pantone) ako je predviđen tisak iz više od 4 boje. Konverziju slika iz RGB-a u CMYK je najbolje izvršiti prije početka sa pripremom fajla a neophodno prije pravljenja PDF-a za tisak. Slike koje su predviđene da budu crno/bijele u tisku, moraju biti podešene u greyscale mod. Rezolucija slika i eventualno ostalih dijelova u dokumentu koja nisu u mogućnosti da budu u vektorima poželjno je da ne bude manja od 300 dpi.

3. Isključiti ICC profil

4. Svi tekstovi moraju biti uključeni (embed all fonts) ukoliko već nisu konvertirani u krivulje u programu u kojem je rađena priprema (sigurnija varijanta).

5. Crni tekstovi idu samo iz crne boje.

6. Ukoliko otisak prelazi preko ruba konačnog formata obavezno staviti napust 3 mm (ako je konačni format A4, tj. 210×297 mm, priprema mora biti 216×303 mm, s time da napust nije bijeli rub nego to uključuje i sliku ili pozadinu dokumenta.

7. Obavezno uključiti rezne linije (crop marks ili trim marks) odmaknute 3 mm od formata.

8. Isključiti “color bars” i slične oznake (osim “crop marks”).

9. Ako dokument uključuje veće crne plohe, 100% crne nije dovoljno da bi se dobila puna crna boja. Za punoću crne boje koristiti CMYK boju koja se sastoji od: C-50% M-40% Y-40% K-100% (osim tekstova koji idu iz čiste crne boje C-0% M-0% Y-0% K-100%).

10. Crna boja uvijek ide u “overprint” (otiskuje se preko svih ostalih boja).

11. Štance ili lak označiti kao petu boju (Pantone).

12. Kako u standardnomoffset tisku tako i u digitalnom tisku ukoliko želite dobiti najkvalitetniji verlauf (prijelaz, pretapanje boje,gradijent) najbolje je napraviti ga unutar Photoshopa jer vektorski generirani gradijenti imaju problema prilikom RIP-anja i često dolazi do pojave “stepenica” u rasponu gradijenta (kako bi bili potpuno sigurni da smo izbjegli mogućnost stepenica dobro je napraviti “Add noise” filter (max. 2-3) na gradijentu).

13. Stranice se šalju pojedinačno centrirane na izlazni format, može ih biti i više u jednom dokumentu, ali nikako kao “facing spread” (duplerica). Samo sa oznakama reza, sve ostale oznake su suvišne. Napusti se definiraju za sve četiri strane bez obzira na poziciju stranice (lijeva/desna), te vrstu uveza.

14. Stranice slati kao jedan dokument, a ne svaku stranicu u posebnom PDF-u.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za pripremu dokumenata za tisak, s veseljem ćemo Vam ih razjasniti!